Liečba

Liečba koxartrózy.

dievča koxa

Klasická liečba.

Každý zdravotný problém si vyžaduje v prvom rade veľmi presné diagnostikovanie a zhodnotenie stavu.         Diagnostika koxartrózy sa v lekárskej praxi  opiera o klinické príznaky, zistenie charakteru, lokalizácie bolesti, jej vyžarovania, či štartovacie bolesti, fyzikálne vyšetrenie, ďalej vylúčenie iného reumatického ochorenia a nálezy zobrazovacích metód (ultrazvuk, CT- počítačová tomografia, či MR – magnetická rezonancia) pomáhajú v diagnostike ochorenia.

Zobrazovacie metódy v zdravotníctve.

Utrazvukové vyšetrenie.

Pri tomto vyšetrení sú využívané ultrazvukové vlny, ktoré prechádzajú telom a odrážajú sa od jednotlivých orgánov. Odrazené vlny možno počítačovo previesť do formy obrazu. Metóda  je vhodná najmä na vyšetrovanie mäkkých častí – šliach, kĺbového púzdra, prítomnosť tekutiny atď.

RTG – Röntgenové vyšetrenie.

Patrí medzi základné vyšetrovacie metódy a využíva sa na zobrazenie celého tela. Je založené na vlastnostiach žiarenia, ktoré preniká cez ľudské tkanivo. Výsledný tieňový obraz závisí od toho, ako tkanivá pohlcujú RTG žiarenie. Čím je absorpcia väčšia, tým je obraz svetlejší.

MR – magnetická rezonancia.

je vyšetrovacia metóda, využívajúca k zobrazeniu jednotlivých tkanív meranie zmien magnetických momentov atómových jadier. Metóda je populárna pre vysokú kvalitu obrazov bez použitia radiačného žiarenia (ktoré sa používa pri RTG, CT alebo v nukleárnej medicíne). Zatiaľ nie sú známe žiadne škodlivé účinky pre pacienta pri štandardných diagnostických vyšetreniach. Môžeme povedať, že MR je až na niekoľko výnimiek najcitlivejšou vyšetrovacou metódou pre posúdenie morfológie a patológie mäkkých tkanív, ako mozgu, miechy, svalov, šliach a kĺbov. Táto metóda spočíva v tom, že pacient si ľahne do veľkého supravodivého magnetu a tam je vystavený elektromagnetickému vlneniu. Ním sa aktivujú protóny atómov vodíka prítomné v tkanivách ľudského tela. Počítač premení signály na obrazy tkanív a orgánov. Celý proces je bezbolestný a  pomerne neškodný.

mag.rezonancia

CT – počítačová tomografia.

Táto metóda umožňuje robiť fotografie tela v zhruba pol centimetrových rezoch. Dodnes je veľmi často využívaná, patrí ku kľúčovým diagnostickým metódam. CT-vyšetrenie umožňuje zachytiť detaily s veľkosťou okolo 5 mm a tým, že dokáže ľudské telo zobraziť v jednotlivých vrstvách, pomáha odhaľovať ťažko zistiteľné vnútorné zmeny. Na rozdiel od MR je to výrazne lacnejšia forma zobrazovania.  CT-vyšetrenie kombinuje klasické röntgenové vyšetrenie s počítačovým vyhodnocovacím systémom. Samotný prístroj vyzerá ako tunel, ktorý je prepojený s počítačom, ktorý vyhodnocuje snímky z prístroja a skladá ich do jedného celku.

EMG – ELEKTROMYOGRAFIA.

Elektromyografia je vyšetrenie zachycujúce elektrickú aktivitu svalov. Overuje sa ich stav a správne nervové zásobovanie = inervácia. Ide v podstate o zisťovanie elektrických zmien vznikajúcich vo svalovom tkanive a nervových vláknach. Tieto zmeny je možno zachytiť ihlovými elektródami zavedenými pod povrch kože alebo povrchovými elektródami prilepenými na kožu. Informácia z kontaktných elektród alebo z EMG ihly sa spracuje v počítači a prevedie sa vo forme krivky na monitor počítača, respektíve vo forme zvukového signálu na reproduktory. Grafický záznam elektrických zmien vo svale sa nazýva elektromyogram. Prístroj, ktorým registrujeme nervové a svalové potenciály sa nazýva elektromyograf.

U koxartrózy rozdeľujeme klasickú liečbu na konzervatívnu a operačnú.

Konzervatívnu liečbu rozdeľujeme na nefarmakologickú a farmakologickú. V lekárskej praxi sa obvykle začína nefarmakologickými postupmi, pri ich nedostatočnom účinku postupmi farmakologickými a až v prípade neúspechu predchádzajúcich postupov sa pristupuje k liečbe operačnej.

Nefarmakologická liečba.

umely klbNefarmakologická liečba je individuálna a hlavne dlhodobá. V prípade nedostatočného efektu alebo neustupujúcich bolestivých symptómov sa kombinuje s farmakoterapiou. Samozrejme pri výrazných bolestiach nefarmakologická terapia ide v spojení s adekvátnou liečbou tlmenia bolesti, čo zlepšuje účasť pacienta v procese rehabilitácie a telesných cvičení.

Pohybová liečba  Je všeobecne známe že cvičenie má pozitívny vplyv na zdravotný stav pacienta, či už z hľadiska uvoľnenia od akútnej bolesti alebo z dlhodobého hľadiska ako prevencia. Pri bolestiach bedrových kĺbov potrebujeme precvičovať aj chrbticu a dôležitý je hlavne strečing. Svaly potrebujú  byť v rovnováhe a  dobrej kondícii aby mohli správne držať pokope kĺby a štruktúry tela. Správnym cvičením a strečingom sa uvoľňujú stiahnuté svaly, posilňujú sa a je možné pozitívne ovplyvňovať aj statiku tela. Niektorí jedinci majú ale tak obrovské bolesti, že nie sú schopní cvičiť, aj keď im to lekár radí ako jeden zo spôsobov liečenia. V tomto prípade je vhodné aj pri veľkom poškodení technicky napraviť patričný kĺb pomocou techník chiropraxie a uľaviť pacientovi od najväčších bolestí.

Fyzikálna liečba – ultrazvuk, akupunktúra, laseroterapia, magnetoterapia, kúpeľná liečba, relaxačné procedúry a iné, vykazujú mierny pozitívny efekt na ovplyvnenie ochorenia. Fyzikálnou liečbou sa prehrievajú postihnuté štruktúry, zlepšuje sa lokálny metabolizmus, relaxujú sa svaly, pôsobí upokojujúco a analgeticky. Používajú sa suché zábaly, parafínové zábaly, teplé kúpele, aplikácia rašeliny alebo bahna. Pôsobenie tepla má krátkodobý analgetický účinok, uvoľňuje spazmy, zvyšuje elasticitu kolagénu a tým zväčšuje rozsah pohybu kĺbu. Taktiež balneoterapia – cvičenie v bazéne a plávanie je odporúčanou podpornou terapiou. Pri problémoch s bedrovým kĺbom sa neodporúča plávať štýl „prsia“ až do vyliečenia stavu, kvôli veľkej a nevhodnej rotácii kĺbu pri plávaní.

Protetická liečba je aplikovaná súčasne s inými formami liečby. Ide o rôzne protetické pomôcky ktoré pomáhajú pacientovi pri pohybe alebo fixujú postihnutý kĺb. Sú to najmä barly, francúzske palice, ortopedické vložky do topánok, korekčné vložky do topánok na vycentrovanie dĺžky nôh a iné.

Farmakologická liečba.

Cieľom farmakologickej liečby je snaha o zníženie bolesti, stuhnutosti, svalových spazmov, a spomalenie progresie poškodenia chrupavky.

Na zmiernenie symptómov ochorenia sa v lekárskej praxi používajú nasledovné druhy liekov:

protizápalové lieky – nesteroidové antiflogistiká, a kortikoidy

analgetiká – lieky na tlmenie bolesti v jednotlivých štádiách ochorenia

myorelaxanciá – lieky na uvoľnenie spazmatického svalstva

Potrebujeme si uvedomiť, že tieto druhy liečby zväčša minimálne ovplyvňujú pravú príčinu ochorenia-tj. poruchy systémov, nefunkčnosť nadradených orgánov a v konečnom dôsledku dislokáciu bedrového kĺbu. Slúžia v podstate na zmiernenie príznakov ochorenia a preklenutie obdobia najväčšej bolesti. Takto „liečený“ a dlhodobo nesprávne riešený stav môže viesť až ku operácii a totálnej výmene bedrového kĺbu.

Operačná liečba.

Operačná liečba sa uplatňuje po dlhodobej aplikácii nefarmakologickej i farmakologickej liečby bez želaného výsledku, ale hlavne pri ťažkých chronických formách artrózy alebo až nekrózy bedrového kĺbu.

Druhy operácií bedrového kĺbu.

Artroskopia – ktorou sa odstraňujú fragmenty chrupavky a kosti, debridgement chrupavky t.j. odstránenie povrchových nerovností na chrupavke. Pri pokročilej koxartróze má artroskopia len veľmi malú účinnosť.

Implantácia endoprotézy.  Cieľom tejto operácie je výmena bedrového kĺbu za umelý.. Životnosť náhrad bedrových kĺbov je asi 15 až 20 rokov.

Endoprotézy delíme:
1) podľa počtu nahradených plôch na totálne (nahrádzajú všetky kĺbové plochy) a čiastočné (nahrádza sa iba poškodená časť kĺbu)
2) Podľa spôsobu fixácie kosti na cementové (na fixáciu protézy sa používa takzvaný kostný cement), necementové (protéza je spojená s kosťou jej postupným prerastaním do špeciálne upraveného povrchu endoprotézy) a hybridné (majú jeden komponent cementovaný a druhý necementovaný).

Operácia prebieha v celkovej anestézii. S operáciou sú zvyčajne spojené veľké krvné straty, ktoré možno nahradiť transfúziou alebo autotransfúziou.

Aké komplikácie hrozia?

Medzi riziká patrí najmä masívne krvácanie. Závažnejšie je však riziko trombózy – krvnej zrazeniny, ktorá však hrozí pri každej operácii. Ako prevencia sa podávajú lieky proti zrážanlivosti krvi, ktoré však zosilňujú krvácanie.

Medzi komplikácie patrí aj infekcia, pretože do tela je vložené cudzie teleso.  Je potrebné si uvedomiť, že operácia je vždy posledná a najrizikovejšia možnosť liečby a musí to byť v prípade jej aplikácie skutočne opodstatnená a jediná správna voľba.

ikona-sipka

 Video : Operácia bedrového kĺbu – animácia.

Alternatívna liečba.

Pri alternatívnej liečbe sa používa viacero rôznych metód a prostriedkov, ktoré by mali smerovať k ústupu bolesti, zlepšeniu hybnosti a celkovému sfunkčneniu postihnutého kĺbu.

Ako pri každej snahe o zdravie, je potrebné brať do úvahy všetky faktory, ktoré je vhodné dodržať, aby liečba bola úspešná. V prvom rade si je potrebné uvedomiť ako človek funguje a čo by mal zmeniť, aby mohol nastať zásadný pozitívny obrat jeho zdravotného stavu.

Najzásadnejším prostriedkom na liečbu koxartrózy je chiropraxia. Pri chiropraxii sa kĺby technicky uvoľňujú a dávajú na správne miesto. Týmto  sa zabezpečuje postupný ústup bolesti a šanca pre organizmus na regeneráciu poškodených štruktúr. Je vhodné si uvedomiť, že najčastejšou fyzickou  príčinou bolesti akéhokoľvek kĺbu je jeho dislokácia /vymiestnenie/ zo správnej pozície. Terapeut po vyšetrení  a zhodnotení zdravotného stavu postupne uvoľňuje a dáva na najsprávnejšie možné miesto všetky kĺby a hlavne bedrový kĺb v súlade s potrebou daného pacienta. Znalosť hierarchie a zapojenia ľudského tela umožňuje terapeutovi postupovať v súlade s platnými zákonmi aby bola liečba skutočne úspešná. Ak sa podarí dať na správne miesto statiku celej chrbtice a hlavne bedrový kĺb je takmer isté, že nastane ústup bolesti na trvalej báze. Veľmi ale záleží do akej miery je kĺb poškodený, pretože ak je kĺbová chrupavka úplne zničená terapia môže mať len obmedzený účinok – tu je na zváženie či je už potrebná operácia. Chiropraxia brucha – /uvoľnenie a umiestnenie vnútorných orgánov na správne miesto/ má za následok hlavne harmonizáciu trávenia, metabolizmu a v prípade obličiek správne hospodárenie s minerálmi. Podľa celostnej medicíny sú obličky nadradené veľkým kĺbom, teda aj bedrovým, a je veľmi vhodné aby boli v poriadku.

V nasledujúcom videu si ukážeme spôsob nápravy bedrového kĺbu.

ikona-sipka

 Video : Koxartróza – ako na to?.

ja koxa

Pridaj komentár